כתב אישום וייצוג ע"י עורך דין פלילי בצפון

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

בעלים ומנהלת במשרד עורכי הדין יפעת כהן.

מהו כתב אישום ?

כתב אישום וייצוג ע"י עורך דין פלילי בצפוןכתב האישום בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב 1982, ס' 85 יכלול :

(1)   שם בית המשפט שאליו הוא מוגש;

(2)   ציון מדינת ישראל כמאשים או שם הקובל ומענו;

(3)   שם הנאשם ומענו;

(4)   תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם;

(5)   ציון הוראות החיקוק שלפיו מואשם הנאשם;

(6)   שמות עדי התביעה.

הכותרת – הכותרת מפרטת את הפרטים הטכניים כגון : פרטי הנאשם – שמו, שם משפחתו, תעודת זהות, בית המשפט אליו מוגש כתב האישום והערכאה המוסמכת לדון באישום וכן פרטי המאשימה.

העובדות – אחד החלקים החשובים הנכללים בכתב האישום. על התביעה לפרט את התהוותה של העבירה בחלק זה ולציין את התרחשויות האירוע.

כמו כן במידה והתביעה רוצה לשנות את עובדות כתב האישום יכולה לעשות כן טרם ההשבה של הנאשם לאישום. במידה והנאשם השיב לאישום על התביעה לבקש רשות בית המשפט לתיקונו ובית המשפט ישמע עמדת הנאשם באשר לתיקון.

סעיפי חוק– מן העובדות המתוארות בכתב האישום על המדינה לייחס לנאשם את סעיפי החיקוק המוסדרים בחוק והמתאימים לעובדות המתוארות. סעיף זה הינו ההגדרה החקוקה של העבירה שנעברה על ידי הנאשם.

עדי התביעה– על המאשימה לציין את שמות עדי התביעה בכתב האישום עליהם רוצה לסמוך את טענותיה. רשימת עדי התביעה מובאת לנאשם בכתב האישום על מנת שזה יוכל להתגונן.

יש לציין כי חובה זו אינה חובתו של הנאשם בהליך הפלילי ואין הוא צריך לפרט את העדים עליהם סומך טענותיו, יתרה מכך יכול לזמן כל עד הסבור כי יועיל להגנתו ויש הנוהגים לכנות עדי הנאשם כ"עדי הפתעה".

מה אומר השלב לאחר הגשת כתב אישום וחשיבות ייצוג ע"י עורך דין פלילי

הגשת כתב האישום על ידי התביעה מהווה עליית מדרגה בתיק המתנהל כנגד החשוד. טרם הגשת כתב האישום מצוי פלוני בגדר "חשוד" ואילו לאחר הגשתו יש לראות בו כ"נאשם" דבר המצביע על כך שהרשות החוקרת / הפרקליטות חושבת כי יש ממש בראיות הנמצאות לפניה בשלב הראשוני (שלב המעצר).

הגשת כתב האישום מהווה את פתיחת ההליך הפלילי. ברגע שמוגש כתב האישום התביעה לא תוכל להעלות טענות שאינן מופיעות בגדרו אלא אם קיבלה אישור לתקנו.

שלב ההקראה

הקראת כתב האישום הינה חלק בלתי נפרד מן ההליך המנוהל כנגד הנאשם. על בית המשפט לוודא כי הנאשם אכן הבין את הסעיפים המיוחסים לו. ההקראה יכולה להיעשות בשני דרכים – דרך ראשונה הינה הקראה המתנהלת בהליך עצמו בפני בית המשפט ואילו הדרך השנייה יכולה להיעשות בין בא כוחו של הנאשם לבין הנאשם טרם הדיון.

שלב המענה לכתב האישום ייעשה ע"י עורך דין פלילי בצפון שמייצג את הנאשם במסגרת ההליך

לאחר שהנאשם שמע את הסעיפים שבהם מואשם והבין את המיוחס לו עליו להשיב לכל אחד מן הסעיפים בהודאה / כפירה בחלקם או בכולם. כמו כן יכול הנאשם לציין כי ישנן עובדות רלוונטיות שאינן מצויות בכתב האישום ורואה כי צורך יש לציינן.

שלב ההקראה הינו שלב חשוב ביותר עבור הנאשם שכן גורלו של המשך ההליך תלוי בשלב זה. ישנן כמה השלכות הנובעות מהשבתו של הנאשם לאישום –

במידה והנאשם הודה בכל המיוחס לו– בית המשפט ישמע את הטיעונים לעונש, יתן הכרעת דין וגזר דין עוד בשלב ההקראה. במצב זה ההליך המתנהל כנגד הנאשם יסתיים באותו הרגע.

המידה והנאשם כפר בכל העובדות המיוחסות לו או בחלקן – ההליך המשפטי הכולל את שלב ההוכחות יחל במעמד זה וייקבע שלב הוכחות הכולל הבאת עדים והוכחת הראיות הנמצאות בתיק על ידי כל אחד מן הצדדים.

חשיבות הייצוג המשפטי על ידי עורך דין פלילי בצפון

ייצוג הנאשם על ידי עורך דין הינה נקודה חשובה עבור הנאשם ועבור גורלו. בידי עורך הדין נמצאים הכלים להדריך את הנאשם ולהציג לפניו את סיכוייו לזיכוי / הרשעה וזאת בהתאם לסעיפי האישום ובהתאם לעובדות המתוארות בו.

תפקידו של עורך הדין הוא להדריך את הנאשם ולהקנות לו את הידע בהתאם לניסיונו המשפטי והמקצועי שרכש וזאת על מנת שהנאשם יישא בנזק המזערי ביותר הצפוי לו מההליך הפלילי המתנהל כנגדו.

 

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

בעלים ומנהלת במשרד עורכי הדין יפעת כהן.

מוזמנים לשתף את המידע

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פרטי התקשרות

פירמת עורכי דין פלילית - יפעת כהן

סניף חיפה: אח״י אילת 15
סניף תל אביב: בניין ב.ס.ר 3,  קומה 23

בואו נדבר

התחילו שיחה בווטצאפ
1
היי. איך אוכל לעזור לכם? (מענה אנושי)