קיבלת מכתב שימוע לחשוד לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי? אם כן, אתה חייב לקרוא את זה! עורך דין פלילי בקריות ישמור על הזכויות שלך לנהל הליך הוגן, בטרם תנתן החלטה על הגשת כתב אישום על ידי הרשות המוסמכת

עורך דין פלילי בקריות מייצג בהליך שימוע

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

בעלים ומנהלת במשרד עורכי הדין יפעת כהן.

יצוג חשוד בהליך שימוע לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, ע"י עורך דין פלילי בקריות

עורך דין פלילי בקריות מלווה ומייצג חשוד בהליך שימוע בפני הרשות המוסמכת ולאחר שאדם נחקר במשטרה בחשד לביצוע עבירה פלילית, עובר התיק הפלילי ליחידת התביעות של המשטרה או לפרקליטות, בהתאם לסוג העבירה בגינה נחקר, לצורך עיון וקבלת החלטה אם להגיש כתב אישום כנגד החשוד.

בחוק קיימת חובה להודיע לחשוד על האפשרות שיועמד לדין, ולאפשר לו להשמיע טענות מטעמו כנגד ההעמדה לדין.

תפקידו של עורך דין פלילי בקריות

תפקידו של עורך דין פלילי בהליך שימוע לפי סעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי, נועדה לאפשר לחשוד להעלות טענות בפני הרשות המוסמכת, בטרם תתקבל החלטה אם יש מקום להעמידו לדין ולהגיש כנגדו כתב אישום בבית משפט. ככל שיהא בידי חשוד לשכנע שלא להעמידו לדין, יחסך ממנו  ניהול הליך פלילי והנזק העלול להגרם לו.

בד בבד עם שכירת שירותיו של עורך דין פלילי בהליך שימוע, יפנה עורך הדין לרשות המוסמכת בבקשה לעיין בחומרי החקירה שנאספו במסגרת התיק הפלילי.

חומרי החקירה המועברים לעיונו של החשוד, כוללים העתק חקירותיו של החשוד. במסגרת הליך שימוע, לא תתקבל טענה, המהווה השמעת גרסה שבעובדה בשאלה שלגביה בחר החשוד בזכות השתיקה בחקירתו, משמע מי שבחר בשתיקה לגבי עניינים שהוצגו לו במהלך חקירה, נראה כמי שויתר על השימוע לגבי מסכת העובדות עליהם נחקר. לכלל זה ישנם חריגים, אחד מהם הינו שבאם חשוד שמר על זכות השתיקה בחקירתו והעלה טענות עובדתיות המצדיקות באופן חריג את שמיעתן, אז יועבר התיק לידי היחידה החוקרת במשטרה, לצורך ביצוע השלמות חקירה אלו. בנוסף אם מצא תובע משטרה שדברים שהובאו ע"י חשוד או ע"י עורך דינו, במסגרת שימוע, בכדי לסייע בבירור האמת, יעביר התובע את התיק ליחידה החוקרת לצורך ביצוע השלמות חקירה ככל הנדרש.

זכותו של חשוד לקיים הליך שימוע לפי סעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי מול הרשות המוסמכת

קיומו של הליך שימוע לפי סעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי, באופן יסודי וממצה, יש בו בכדי ליתן לחשוד את הזכות לנהל הליך תקין והוגן מול הרשות המוסמכת ובטרם ההשלכות הנלוות להגשת כתב אישום בבית משפט.

ייתכנו מצבים חריגים שבהם תמצא הצדקה לקיים שימוע לחשוד אף לאחר שהוגש כנגדו כתב אישום בבית משפט. מקרים חריגים כאלו, ייתכנו כאשר לחשוד לא קוים שימוע בשל תקלה או בשל סיבות אחרות וכאשר נמצאה הצדקה לקיומו של הליך חריג כמו זה.

לאחר קיומם של כל הליכי היידוע והשימוע, תשלח לחשוד הודעה על החלטת התביעה בעניינו בדבר המשך קיומם או אי קיומם של ההליכים הפליליים כנגדו.

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

בעלים ומנהלת במשרד עורכי הדין יפעת כהן.

מוזמנים לשתף את המידע

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פרטי התקשרות

פירמת עורכי דין פלילית - יפעת כהן

סניף חיפה: אח״י אילת 15
סניף תל אביב: בניין ב.ס.ר 3,  קומה 23

בואו נדבר

התחילו שיחה בווטצאפ
1
היי. איך אוכל לעזור לכם? (מענה אנושי)