עבירות אונס המלווה באלימות ואכזריות

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

בעלים ומנהלת במשרד עורכי הדין יפעת כהן.

 

מתחם הענישה בעבירות מין : אונס , מעשה סדום , הטרדה מינית , מעשה מגונה  המלווה באלימות ואכזריות יהיה ברף העליון של המתחם.
עבירות אונס המלווה באלימות ואכזריותבית המשפט העליון דן לאחרונה בפרשת אונס נוראית שאירעה למתלוננת שהגיעה עם אמה לחופשה באילת ונפגשה עם מכר רחוק שהוא אילתי. הנאשם הגיש ערעור לבית המשפט העליון הן על הכרעת הדין והן על רכיב המאסר. לדבריו, בית המשפט המחוזי הרשיעו בביצוע עבירות מין חמורות : אינוס , מעשה סדום , מעשה מגונה , איומים והדחה בחקירה. בית המשפט המחוזי דן את הנאשם ל11 שנות מאסר בפועל, מע"ת ופיצוי למתלוננת.

על פי הכרעת הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (תפ"ח 45385-02-13 ) המתלוננת הגיע לאילת עם אמה לחופשה בבית מלון, יצרה קשר עם הנאשם שהינו אילתי והם יצאו לבלות עם חברים של הנאשם. בסיום הבילוי ליווה הנאשם את המתלוננת לבית המלון שבו שהתה יחד עם אמה. למחרת בשעות הערב נפגשו שוב המתלוננת והנאשם בבר מקומי יחד עם חברים של הנאשם. בתום הבילוי אמר הנאשם למתלוננת שעליו לעבור הביתה בכדי להביא משהו וזו התלוותה אליו לביתו.

כאשר הגיעו לביתו של הנאשם, הראה לה הנאשם חדרי ביתו וכאשר הגיע לחדר השינה הפך הנאשם את עורו. תפס את המתלוננת בכוח בצוארה, חנק אותה, השליך אותה על המיטה, הצמיד סכין לצווארה ואיים עליה שהוא סופר עד עשרים ושעליה להתפשט. הנאשם עמד מעל המתלוננת, כאשר היא בוכה ומתחננת שיניח לה והחל לספור תוך שהוא מפשיט אותה בחוזקה. התפשט מולה וביקש ממנה לבצע בו מין אוראלי תוך שהוא נוגע באיברי גופה האינטימיים. כאשר החלה לבכות דרש ממנה הנאשם לבצע בו מין אוראלי פעם  נוספת בברוטליות , תוך שהוא חונק אותה, מושך בשערות ראשה ומכה אותה. לאחר מכן ניסה להחדיר את איבר מינו לפי הטבעת של המתלוננת וזו בכתה והתחננה שיפסיק ואז אמר לה לבצע בו מין אוראלי שוב תוך שהוא מורה לה להסתכל עליו תוך כדי המעשה. בסמוך לכך חדל הנאשם ממעשיו כאשר הוא מקניט את המתלוננת ואומר לה תראי מה שקרה לי, אני לא נמשך אלייך ואפילו לא עומד לי. בטרם הסכים הנאשם לתת למתלוננת ללכת, הזהיר אותה שלא תתלונן נגדו שאחרת הוא ידאג לחסל כל דור במשפחה שלה. עוד אמר לה שאחיו הם צ'יצ'נים ואלה יפגעו במשפחה שלה אם תעיז לדבר. אח"כ הוסיף שהוא מצטער על שאירע וביקש ממנה שלא להגיש תלונה למשטרה ושלא תהרוס לשניהם את החיים. הוא יצא איתה מדירתו, ליווה אותה אל הרחוב ואמר לה להיכנס לקיוסק על מנת שתזמין מונית – הוא עזב אותה ושב לדירתו.

הנאשם הכחיש את האמור בכתב האישום והוא טען שהוא קיים עם המתלוננת מגע מיני קל בהסכמה שכלל נשיקות וגיפופים וטען שכאשר ביקש מהמתלוננת לקיים יחסי מין מלאים זו סירבה ואז הוא סילק אותה מביתו ולכן היא מנסה להתנקם בו.

בבית המשפט המחוזי נשמעו עדויות והובאו ראיות והנאשם הורשע פה אחד בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום. הכרעת הדין בעניינו מפורטת, ונקבע בה שגרסת הנאשם אינה עומדת לא במבחן החיצוני ולא במבחן הפנימי ואין ליתן בה כל אמון. לעומתה, עדות המתלוננת, בה ניתן אמון מלא, אינה עומדת לבדה ונמצאו לה חיזוקים רבים ועדויות המלמדות על מצבה הנפשי הקשה של המתלוננת מיד עם יציאתה מהדירה. לאחר בחינת מכלול העדויות והראיות ומשניתן אמון מלא בעדות המתלוננת, בשים לב לעדויות המחזקות והתומכות בה ומשנדחתה גרסת הנאשם כבלתי מהימנה, נמצא כי אשמת הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום הוכחה מעל לכל ספק סביר.

בית המשפט המחוזי קבע כי מתחם העונש ההולם בנסיבות עומד על 9-12 שנות מאסר בפועל וציין שמעשים שבוצעו במתלוננת תוך כדי אלימות, איומים והפחדה כשהוא מצמיד סכין לפניה, תופס את צווארה וחונק אותה ומורה לה להיענות לבקשותיו להתפשט תוך ביזוי והשפלה יש במעשים אלה כדי פגיעה מהותית המחייבת ענישה מוחשית בכדי להבהיר לנאשם את חומרת מעשיו ולהרתיע אותו ממעשים דומים בעתיד ועל מנת לקדם את המאבק בעבירות מין שהן רעה חולה בחברה.

במסגרת גזר הדין סקר בית המשפט נתוניו האישיים של הנאשם שהובאו במסגרת תסקיר קצין מבחן ובסופו של דבר החליט לגזור את עונשו של הנאשם ברף העליון של מתחם הענישה ולהטיל עליו 11 שנות מאסר בפועל.

הערעור שהוגש לבית המשפט העליון על ידי הנאשם הוגש הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין. בתחילת הדיון חזר בו הנאשם מהערעור על הכרעת הדין וביקש שבית המשפט העליון יתערב רק ברכיב המאסר שנגזר על הנאשם. הנאשם הביא מקרים דומים, קשים מעניינו בהם קבע בית המשפט מתחם ענישה נמוך ודן את הנאשמים לשנות מאסר קצרות יותר.

בית המשפט העליון דן בהודעת הערעור והאזין לטיעוני הצדדים והגיע למסקנה שנדרשת התערבות מסויימת במתחם העונש שקבע בית המשפט המחוזי – באופן שיעמוד על 8-11 שנות מאסר בפועל. משמע בית המשפט העליון קבע כי מתחם הענישה שנקבע במחוזי היה גבוה בהתאם למקרה הנדון ולכן החליט להעמיד את המקרה הנדון במתחם ענישה נמוך יותר ולגזור את גינו של הנאשם במסגרת אותו מתחם שקבע, ברף העליון.

בית משפט החליט לגזור את דינו של הנאשם כך שיעמוד על 10 שנות מאסר בפועל.

בית המשפט העליון קבע שמדיניות ענישה מחמירה בעבירות מין הכוללות אונס , מעשה סדום , מעשה מגונה , איומים והדחה בחקירה , שגלומה בהם אכזריות יוצאת דופן ואלימות , מחייבת החמרה בענישה ושהצדק עם בית המשפט המחוזי שהחליט לקבוע את עונשו של המערער בצד הגבוה של המתחם.

בית משפט עליון הדגיש בהחלטתו כי על רקע ממצאי האמור בתסקיר, הכחשתו של המערער, התנגדותו לקבלת טיפול בעברייני מין והמסוכנות המינית הנשקפת ממנו, בהעדר אופק שיקומי נראה לעין, נדרשת ענישה שתרתיע את המערער מביצוע מעשים דומים בעתיד.

יובהר כי משרדה של עורכת דין פלילי יפעת כהן לא ייצג את הנאשם במסגרת התיק הנדון והתוכן במאמר זה שוכתב מאתר בית המשפט העליון.

 

להלן התייחסות משרד עורכי דין יפעת כהן לגזר הדין הנדון –

בית המשפט החליט להרשיע את הנאשם על סמך עדותה היחידה של המתלוננת והשתמש לחיזוק גרסתה בעדויותיהם של המוכר בקיוסק, אמה של המתלוננת, רב בית המלון, מרכז סיוע לתקיפה מינית, וגורמים שונים אליהם פנתה המתלוננת לצורך קבלת סיוע נפשי.

בית המשפט החמיר בעונשו של הנאשם, כאשר גרסתו נדחתה על ידי בית המשפט וכאשר הוגש תסקיר שלילי בעניינו.

קביעתו של בית משפט עליון מלמדת שמתחם הענישה בעבירות מין המלוות באלימות ואכזריות יש בהם בכדי לקבוע עונשו של נאשם ברף העליון של המתחם.

אדם שנחשד בביצוע עבירות מין של אונס , מעשה מגונה , מעשה סדום , הטרדה מינית ,  חייב להתייעץ עם עורך דין פלילי הבקיא בתחום הפלילי, מדובר בעבירות בהם בית המשפט נוטה להחמיר בענישה, באם הורשע אותו נאשם.

על כן חשוב לדעת כי ללא ניהול נכון של ההליך הפלילי הכולל ליווי וייעוץ עוד בשלב החקירה המוקדם , ליווי בשלב מעצר ימים וליווי במסגרת התיק הפלילי עצמו, ייגרם ל חשוד או ל נאשם עוול שספק רב אם יוכל להילחם במערכת ללא מטריות משפטיות , הכוונה ו ניסיון המחייבים עורך דין עבירות מין בתיקים אלה.

 

 

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

עורכת דין פלילי - יפעת כהן

בעלים ומנהלת במשרד עורכי הדין יפעת כהן.

מוזמנים לשתף את המידע

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פרטי התקשרות

פירמת עורכי דין פלילית - יפעת כהן

סניף חיפה: אח״י אילת 15
סניף תל אביב: בניין ב.ס.ר 3,  קומה 23

בואו נדבר

התחילו שיחה בווטצאפ
1
היי. איך אוכל לעזור לכם? (מענה אנושי)